Conference Papers

(selection for the last 5 years)


2024 

 • Hrabal, J. "Mezi překladem a převyprávěním. Pokus o rekonstrukci procesu překladu jedné "sarajevské povídky" a některé teoretické konsekvence z něj plynoucí " - Blind Spots in Translation from/into Czech  (Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, 22.4)

2023
 • Hrabal, J. "Reprezentace dalmatských měst v českých cestopisných textech 19. století" - Město a literatura (The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Faculty of Arts - Charles University, Faculty of Arts - Palacký University Olomouc, 27-28.11)
 • Hrabal, J. "Švejk jako problém v dějinách české filozofie 20. století" - Hašek. Švejk. Švejkoviny (Institute of Slavonic Philology, Jagiellonian University in Kraków, 16-17.11)
 • Hrabal, J. "Koloniální příběh ve službách české literární kultury. Kulturálněnaratologická perspektiva." - Slavdom Past and Present. Language, Literature, Culture. 6th International Interdisciplinary Conference (The Institute of Slavic Studies of University of Wrocław, 23-24.2)  
 • Hrabal, J. "Obraz Čecha a českého národa v dubrovnickém tisku 19. století." - The shaping of the Czech "national story" in the 19th century – a view from outside (Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, 24.4)

2022

 • Hrabal, J. "Čitanje Srednje Europe kao romana." - Srednja Europa: kulturološki ili geografski pojam? 43. Zagrebački književni razgovori (Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 5-8.10)
 • Hrabal, J. "Dalmatská krajina v českých cestopisných textech 19. století ." - Krajinami proti času. 18. historickogeografická konference  (Faculty of Science Charles University Prague - Institute of History of the Czech Academy of Sciences,  18.5)
 • Hrabal, J. "Siegfried Kapper a jihoslovanská literární kultura západního Balkánu." - Cyklus judaistických přednášek (Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, 2.3)

2021

 • Hrabal, J. "Český příběh o Robinsonu Crusoeovi v 19. století v kontextu tehdejší cestopisné literatury." - Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 17-18.9)
 • Hrabal, J. "České cestopisné texty z Dalmatského království. K fikcionalizaci cestopisné literatury" - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura" (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, 21-22.10)

2019
 • Hrabal, J. "Crusoeovský příběh a jeho role v kolektivní paměti české společnosti 19. a 20. století" - Pamięć. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, 16-17.5)
 • Hrabal, J. "Proměny a funkce fikčního ostrova Robinsona Crusoe v české literární kultuře " - Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. Umění a kultury střední Evropy (Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, 26-27.3)

2018

 • Hrabal, J. "Pojem originality ve slovníku modernistů" - Slovníky modernistů a paradigmata moderny. (Moravian Library in Brno, University of South Bohemia in České Budějovice, 19-20.9)
 • Hrabal, J. "Robinson Crusoe: Česká převyprávění koloniálního příběhu od 19. století po dnešek" - Fantasy and Myth in the Anthropocene. International Conference (Masaryk University Brno, 3-5.10)