Books


Jiří Hrabal (ed.): Eduard Griez de Ronse a jeho úřední deníky z let 1841 a 1842. Olomouc 2023. 89s. ISBN 978-80-88278-94-8

Jiří Hrabal - David Jirsa - Natálie Trojková (eds.): Petr Hora. Odpovědnost a dobrodružství. Řemeslo recenzentovo. Olomouc 2022. 319s. ISSN 978-8088278-84-9


Jiří Hrabal: Jak rozumět literárnímu vyprávění? Praha 2021. ISBN 978-80-907624-8-0

"Knížka Jiřího Hrabala nabízí pozoruhodně ucelený, přehledně strukturovaný a zároveň živý a inspirativní výklad základních parametrů, které určují povahu literárního vyprávění. Je z něj zřejmé, že autor je nejen erudovaný literární teoretik, ale i mimořádně vnímavý a zaujatý čtenář. Troufám si odhadnout, že leccos z tohoto zaujetí a této vnímavosti se přenese i na ty, jimž je jeho text určen, a že se promítne nejen do jejich zážitků při čtení narativní fikce, ale i do jejich schopnosti sdílet je s ostatními, případně do jejich vlastních literárních pokusů. Žákům (či studentům) a jejich učitelům přeji, aby se jim tato kniha dostala do rukou co nejdříve a aby z ní, kromě cenných literárněvědných znalostí, vytěžili co nejvíc inspirace."

Prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.

"Podávat složité věci jednoduchým a zřetelným způsobem, aniž by ale tyto věci ztratily svůj smysl a účel, je nejtěžším úkolem, před nímž školní výuka stojí. A kniha Jiřího Hrabala zvládá širokou a vydatnou oblast literárního vyprávění právě takto podat. Nabízí výklad univerzálních jevů a rysů vyprávění, zřetelně ilustrovaný i na plejádě příkladů, a umožňuje čtenáři, aby si vyložené poznatky úspěšně aplikoval i na vyprávění jiná. Pochopí tak, co, jak a proč nás při četbě, poslechu či dívání se na vyprávění oslovuje a vtahuje do takřka nekonečné hry významů. Pochopí, že příběhy, jež nás obklopují, fungují na podobných základech a prostředcích, jež bude umět nejen pojmenovat, ale také vysvětlit, jakou roli hrají.

Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.


Jiří Hrabal (ed): Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. Olomouc 2020. ISBN 978-80-88278-55-9

Jiří Hrabal (ed.): Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. Olomouc 2019. ISBN 978-80-88278-34-4

Jiří Hrabal (ed.): Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc 2018. ISBN 978-80-88278-21-4

Jiří Hrabal (ed.): Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc 2017. ISBN 978-80-87895-94-8

Jiří Hrabal (ed.): Švejk ve střední Evropě. Olomouc 2016. ISBN 978-80-87895-86-3

Jiří Hrabal (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc 2014. ISBN 978-80-244-4389-8

Petr A. Bílek - Jiří Hrabal - Tomáš Kubíček: Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha 2013. ISBN 978-80-7272-592-2

Jiří Hrabal: Fokalizace. Analýza naratologické kategorie. Praha 2011. ISBN 978-80-7272-390-4

Erik Gilk - Jiří Hrabal (eds.): Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. Soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi. Olomouc 2010. Příloha revue Aluze e-1, ISSN 1803-3784  

Jiří Hrabal - Petar Vuković (eds.): Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. Zagreb 2005. ISBN 953-12-0104-8

Bohumil Fořt - Jiří Hrabal (eds.): Od struktury k fikčnímu světu. Olomouc 2004.        ISSN 1212-5547 (příloha 6)

Jiří Hrabal (ed.): Listovní příležitosti. Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. Olomouc 2003. ISSN 1212-5547 (příloha 5)

Jiří Hrabal - Mojmír Trávníček (eds.): Jakub Deml - Milý pane Josefe B. Vsetín 2001. ISBN 80-238-6536-6